آمار سایت

  • امروز: دوشنبه 30 بهمن 1396

توصیه ها

بهترین نمایش در مرورگرهای پیشرفته و بروز:

firefox
google chrome
زبان و ادبیات فارسی آشنایی با دفاع مقدس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین زندگی (اخلاق کاربردی) علوم انسانی ادبیات معاصر 2نثر بلاغت 2 (بدیع و بیان) اندیشه اسلامی 2(علوم انسانی) ادبیات معاصر 1نظم آیین نگارش و ویرایش 2 اندیشه اسلامی 1(علوم انسانی) بلاغت 1 (معانی) تاریخ ادبیات فارسی 1 (پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان) تاریخ ادبیات 1 تاریخ ادبیات فارسی 4 ( ازدوره صفویه تا مشروطه) جریان شناسی شعر معاصر ایران تفسیر موضوعی قرآن (علوم انسانی) تفسیر موضوعی نهج البلاغه تاریخ زبان فارسی تربیت بدنی ویژه تربیت بدنی جریان شناسی نثر معاصر ایران حفظ جزء 30 قرآن کریم دستورزبان فارسی 2 زبان تخصصی قسمت اول زبان تخصصی قسمت دوم سبک شناسی 2نثر زبان خارجه تخصصی 1 زبان خارجی زبان خارجه تخصصی 2 عربی 4 قسمت چهارم(قواعد و متون) عربی 6 قسمت ششم (قواعد و متون) عربی 2 قسمت دوم (قواعد و متون) عربی1 قسمت اول (قواعد و متون) قرائت عربی 2 عروض وقافیه قواعد عربی 2 قرائت عربی 5 فارسی عمومی (دانشپذیری) متون تفسیری فارسی متون منتخب نثر ادبی-تعلیمی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران متون نثر (4) متون ادبی- عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد متون نثر(2) متون ادبی- داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه متون نظم (3) قسمت اول شاعران حوزه ادبی خراسان متون نظم (2) قسمت سوم قصاید ناصر خسرو متون نظم (3) قسمت دوم شاعران حوزه ادبی عراق متون نظم (4) قسمت اول اشعار سنایی متون نظم(2) قسمت اول شاهنامه (1) متون نظم( 5)قسمت دوم اشعار حافظ متون نظم(1) پیشگامان نظم فارسی متون نظم( 5) قسمت سوم صائب و شاعران سبک هندی مرجع شناسی و روش تحقیق(1) مرجع شناسی و روش تحقیق نثر 3بخش 1کلیله و دمنه 1 نثر 4مرصادالعباد نظم 2بخش 1رستم و سهراب نظم 1بخش 1رودکی و منوچهری نظم 4بخش 4حدیقه سنایی نظم 2بخش 3سی قصیده ازناصرخسرو معانی وبیان 1 نظم 1بخش 2فرخی و کسایی نظم 5بخش 4حافظ2 نظم 5بخش 3حافظ1 نظم 5بخش 2غزلیات و قصاید سعدی نظم 5بخش 1بوستان سعدی کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی کارگاه مقاله نویسی ورزش ویژه ورزش 1 نظم 5بخش 5صائب نقدادبی کلیات نقد ادبی کارگاه ویراستاری(1) انواع ادبی قرائت عربی 4 تاریخ ادبیات 3 سبک شناسی 1نظم متون نظم غنایی نظریه های ادبی متون نظم عرفانی نظم 3بخش 3نظامی نظم 3بخش 1خاقانی دستورزبان فارسی 1 مبانی عرفان وتصوف مقدمات زبان شناسی دستور زبان فارسی 1 نظم 3بخش 2مسعودسعد کارگاه فرهنگ نویسی آیین نگارش و ویرایش کلیات ادبیات تطبیقی ادبیات کودک و نوجوان دانش خانواده و جمعیت آیین نگارش و ویرایش 1 نثر 3بخش 3گلستان سعدی اندیشه سیاسی امام خمینی نظم 4بخش 1مثنوی مولوی 1 نظم 2بخش 2رستم واسفندیار متون نظم (3) قسمت سوم نظامی اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) تاثیر قرآن و حدیث درادب فارسی تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی متون نظم (3) قسمت چهارم خاقانی عربی 5 قسمت پنجم (قواعد و متون) متون نظم (2) قسمت دوم شاهنامه(2) متون نظم (5) قسمت اول اشعار سعدی انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی) متون نظم (4) قسمت سوم مثنوی معنوی(1) فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نثر 3بخش 2کلیله و دمنه 2و چهارمقاله نظامی عروضی تاریخ ادبیات فارسی 3 ( ازدوره مغول تا دوره صفویه) متون نثر (3) متون ادبی- تعلیمی با تاکید بر گلستان
هرگونه کپی برداری از نمونه سوالات این سایت و تکثیر آن مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.
Copyright © 2014, All right reserved to this site.
Responsive Design سرور اختصاصی پارس پک پی ان یو 24 دانلود سوالات دانشگاهی و پیام نور